Lokacija

-Udaljenost između Ville Fumija i Zračne luke Split je  8 km
-Villa Fumija je udaljena 3 kilometra od Trogira
-Villa Fumija se nalazi 32 km od Splita.